Tolstrup
 

De fleste billeder på denne side findes i større format.
Klik på billedet og få det vist i større format.

Det første billede her er dog ikke større.
Her ses de 4 søskende, Erling, Svend Aage, Marie og Ruth
med farmor Johanne i midten. I højre side stikker Ellens Johnny lige næsen frem.

På billedet her ser du familieportrættet.
Fra venstre Bente, Herman, Marie og Birthe.

Farmor Johanne Petersen flyttede fra Mortenstrup til Atterupvej 46 i Tolstrup.

Svends bror Valdemar sammen med farmor Johanne


 

Opdateret 28-10-2008