Kristianstad

I Kristianstad var vi selvfølgelig inde handelsgaderne og se på de mange spændende butikker.
Vi sluttede turen med en tur på Bastionen, anlagt af Christian den 4 i 1614. Bastionen var en fæstning der skulle forsvare den danske del af Skåne mod Sverige.

Billede af "nørre port" fra indersiden af Bastionen.
 

Kanoner på Bastionen

Åhus

Hidtil har vi kun kendt Åhus fra besøget på den gamle Kristianstad golfbane. Denne gang var visit i byen alene for at se hvad den ellers kan byde på.

Det er en hyggelig lille by, med en masse gamle bevarede bygninger. Alt er velholdet og selv de gamle huse er nu indrettet til boliger og virksomhed.

Kontrasten er det nye herskabsbyggeri, som ligger på den sydlige del af Helge Å gennem Åhus.

 

I år 1516 havde Claus Jensen Denne grundlagt St. Annas Hospital i København. I Åhus var Helligåndshuset og  Helligkorshuset (Syge- og fattighus) gået til i krigshandlinger. Derfor opførte man i 1524 St. Annas Hospital i Åhus. Her findes stadig resterne.

 

 

Vi besøgte kunstgalleriet på V. Hamngatan 4. Her udstiller Bitte Kjellberg sine værker.

 

 

 

 

 

Endvidere er der i galleriets baghave en hyggelig gård hvor man kan købe kaffe kage m.v.


 

 

 

 

Opdateret 14-08-2008