Fyn i juli 2015

Langeland sammen med PM, DM, TM, GP og JP
Endagstur den 17. juli 2015

Kanonstilling på Langelandsfortet (Koldkrigen).

Langelandsfortet

Bunkerens kælder med overvågning af de danske farvande - Storebælt m.v. under koldkrigen.

Langelandsfortet


NEDENFOR - UBÅDEN - "SPRINGEREN".

Denne ubåd var den sidste danske ubåd i vandet. I 2004 besluttede folketinget at ubådsvåbnet skulle nedlægges, de eksisterende ubåde skrottes og ubådsbesætningerne overføres til anden tjeneste.

Ubåde i Dansk farvand har altid været lidt problematisk. En neddykket ubåd kræver nemlig mindst 20 meters vanddybde, kunne en stor del af de indre danske farvande kun besejles i overfladen.

U-båden havde 24 mands besætning, nemlig 7 officerer, 6 befalingsmænd og 11 gaster. Midskibs var operationsrummet med adgang til tårnet. Her foregik navigation, manøvrering, ildledelse og overvågning af tekniske anlæg som radar, sonarvarsling og hydrofon, der gav oplysning om skibe i overfladen. I et periskop kunne man neddykket observere overfladeskibes bevægelser, og et snorkelsystem tillod udskiftning af luft samt generatordrift til opladning af batterier så man kunne forblive neddykket. Under overfladesejlads var tårnet bemandet med udkig og navigatør. Forrest i ubåden ses torpedorummet med 8 torpedorør. Torpedoerne var ubådens eneste våben bortset fra besætningens håndvåben. Torpedoerne var af en moderne svensk målsøgende type med trådstyring. T 613 hed de sidst benyttede.

Langelandsfortet, ubåd

Langelandsfortet, ubåd

Jagerfly bliver udstillet på Langelandsfortet. Se nedenfor.

Langelandsfortet FLy

Langelandsfortet FLy

Valdemar Slot på Tåsinge

Valdemar Slot

På Landet kirkegår på Tåsinge er graven efter de legendariske Elvira Madigan og Sixten Sparre.

På dette sted begravedes lørdag den 27. juli 1889 linedanserinden Hedvig Jensen, bedre kendt som Elvira Madigan, og den svenske løjtnant Sixten Sparre. Parret var nogle dage forinden blevet fundet døde i Nørreskov få km herfra efter forsvinden og flugt fra Sverige. Her havde hun været stjerneartist i sin stedfader John Madigans cirkus, hvor Sixten Sparre havde set hende og var blevet forelsket i hende.
Uden forældrenes viden havde Elvira Madigan og Sixten Sparre haft brevkontakt et års tid. I juni 1889 forlod hun cirkus under dets ophold i Sundsvall og flygtede med Sixten Sparre til Danmark. Efter en måned i Svendborg rejste de to den 15. juli til Taasinge, hvor de lejede sig ind i et hus i Troense.
Da parrets kærlighedshistorie ikke havde nogen fremtid for sig, endte flugten til Taasinge nogle dage senere tragisk med, at han under en udflugt i Nørreskoven med sin tjenesterevolver skød hende og sig selv. Hun blev 21 år, han 35.

Elvira Madigan og Sixtin Sprarre