Mine Rødder!
fjerde udgave 2019

Slægt for Gitte
Min mor: Esther Monica Oddershede Nielsen
(f. adopt. Pedersen, Gift Nielsen)

SE OGSÅ NÆSTE SIDE MED BILLEDER DER ER UNDER OPKLARING: (Åbner på ny fane)

SE OGSÅ HUGO'S fotoalbum: (åbner på ny fane)

SE OGSÅ UDVALGTE BILLEDER fra Hugo's fotoalbum (Åbner på ny fane)

Video fra slutningen af 50-erne. Besøg hos Hugo. Bemærk kommentar om Ingrid.

Foto under opklaring (opdateret i juni 2019) PDF notat - Åbner i nyt vindue

 

Denne side har til formål at finde slægten på min moders side. Jeg selv hedder Anne Birgitte Petersen (f. Nielsen). Til daglig bliver jeg bare kaldt Gitte.
Min moder, som døde i 1993 hed Esther Monica Oddershede Nielsen (f. Andreasson, døbt Pedersen, gift Nielsen).

Billede af Esther som ung:

Esther

Billede af Esther og Olav

Esther og Olav

Lidt om baggrunden:
Min mor Esther blev adopteret af en familie i Thisted og voksede op hos familien der. Som ung kom hun på Tommerup Højskole (på Fyn), her mødte hun Olav (som var ung lærer).
Det var vist uhørt på den tid, men de levede stille med deres kærlighed. De blev dog snart gift og Olav fik embede som lærer på skolen i byen Rude på Sjælland. De fik en embedsbolig, hvor de sammen fik tre børn. Det var storesøster Aase, storebror Eigil og mig selv Anne Birgitte (kaldet Gitte) 14-02-1951.

Hele familien flyttede i 1953 til Sorø, hvor far havde fået en bedere stilling som førstelærer på Pedersborg Skole / Sorø. Her voksede jeg op sammen med mine søskende.

Men denne gang vil jeg skrive om min mor Esther og hendes afstamning.

Eftersøgning af oplysninger og validering af oplysninger om fortiden.

Jeg søger selv oplysninger forskellige steder på internetttet og i arkiver. Heldigvis har jeg hjælp fra min mand Jens. Vi har også fået hjælp fra nogle venner i Sverige.


Jeg har altid vidst at Esther blev født på Rigshospitalet den 6. december 1915 i al hemmelighed. Esther´s mor var Svensk og faderen en ukendt sømand. Det første skridt var altså at finde kirkebogen fra Rigshospitalet.
Barnets fulde navn: Esther Monika Oddershede (Andreassson). Forældre er noteret som Ida Josephina Andersson f. 9/4 1878.
Det fremgår også af kirkebogen at Esther blev navngivet på Rigshospitalet den 20-06-1917, med tilføjelse af efternavnet Pedersen. Adoptionsbrev til Cigarhandler Andreas Pedersen og hustru Ingeborg Kristine den 11-05-1918. Esther blev døbt i Skovshoved kirke den 08-07-1917. (Link til kopi af kirkebog fra Rigshospitalet)

Vores spor er altså Ida Josefine Andreasson.

Ida Josefina data

Med hjælp fra venner i Sverige er det blevet verificeret at ovennævnte søgeresulat er det rigtige. Vi vidste at Esther og Olav i 60erne havde fundet frem til Hugo som boede i Göteborg. Vi var en gang i 60 erne på besøg derovre hvor vi mødte Hugo og hans hustru Tyra. (De var efter sigende barnløse, men der var vist noget om at Tyra som ganske ung havde fået barn. Det var vist ikke velset i de religiøse kredse. Men mere om det senere).

Ind til videre er det eneste billede vi har fra SV slægt. Hugo en gang i 60erne.
Hugo

Verifikationen af Ida er altså via forbindelsen til Hugo. Derfor har venner i Sverige kunnet skaffe mange udskrifter af kirkebøger fra forskellige sogne i Store Lundby, Göteborg og nærmeste omegn.

Det har ført til en større slægt end vi havde troet. Vi var nemlig af den opfattelse at Esther kun havde broderen Hugo og en søster. Men det viser sig at der i alt er 5 søskende (inkl. Eshter). Men mere om disse skæbner er efterfølgende fundet frem af bøgerne. Det fremgår af listen med alle børnene nedenfor.

Resume af kendte data:

Ida Josefina Hagberg f. Andreasdotter, född 09-04-1878 i Stora Lundby, Älvsborg.
Død 5/4 1941, Kyrkobokförd i Göteborgs Johanneberg, Göteborgs stad (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). (Ida døde på Salgr. sj.= Sahlgrenska sjukhuset, Dødsårsag kronisk hjertelidelse myokadit).

Ida Josefina blev 12-06-1898 gift med Johan Alfred Hagberg. (Augustsson). Född 8/1 1874 i Stora Lundby, Älvsborg. (Jeg ved ikke om han er faderen til alle børnene).

D: Gertrud Eleonora född 22-03-1902 (Mere om hendes børn og børnebørn nedenfor)
S: Hugo Valdemar, född 24-03-1904 död (afventer opdatering / havde ingen børn)
S: Karl Ivar Berthil, född 28-08-1906 död 09-02-1908 kun to år gammel
S: Knut Helge, född 24-03-1909 död 22-12-1909 samme år som han er född

+
Født på Rigshospitalet-København:
D: Esther Monika Oddershede Pedersen. Född i hemmelighed 6/12 1915 i på Rigshospitalet i København. (Moder: Ida Josefina var dengang 37 år).

At der var i alt 4 børn född i SV udleder vi af kirkebøgerne fra SV.
I flere kirkebøger optræder Gertrud, Hugo og Karl. Kirkebog

Knut Helge støder vi kun på en den ene kirkebog - hvorfor mon. Kan det tænkes han var bortadopteret lige som Esther? Nu har vi fundet ud af at Knut faktisk døde samme år som han blev født.
Det viser sig også at Karl Ivar døde som barn, kun 2 år gammel. Han er begravet på Örgryte gamle kirke (ligger i Göteborg, link til kort).

Gertrud Eleonora har en datter Ulla Irene der er født den 30-12-1925, Ulla har en søn Roger, født i 1949. Det vi har fundet frem til er at Roger Kjell-Erik Andersson og hans hustru Käthe Andersson også bor i området (har fundet adressen). Datteren hedder Madde.

Hvordan gik det så med Ida´s mand Johan Alfred Hagberg:

Efter Ida døde blev Johan enkemand, men gift igen den 17-05-1950 med Ebba.
Ved mandtal i 1950 boede Johan Alfred Hagberg i Åstebo, Partille,
og ved mandtal i 1960 var han igen blevet enkemand og boede på pensionarshemmet, Partille. (det hjem kan vi ikke finde på kort, men har ved mail 20032017 spurgt kommunen om hjælp.

Link til Kort til Åstebo klik her

 

Hvor kommer Ida Josefina fra? Hvor er hun født? Hvor har hun boet?

Nu har vi fundet Födelse boken med Ida Josefina 09-04-1878. Heraf fremgår også at hun er født i Hjällsnäs, på Helegården. (Mere herom nedenfor).

Der er to kirkebøger med Ida Josefina og hendes forældre

Kirkebog 1 / Stora Lundby Åbner i ny fane

Kirkebog 2 / Stora Lundby Åbner i ny fane

Det er svært at læse håndskriften i kirkebøgerne. Fornavnene går det godt med, men det er meget svært at læse efternavnene. Det ser ikke ud til at stemme helt med de efternavne der står i Ancestry jfr. ovenfor.
Hvis nogn kan læse skriften og sende svar til os vil vi være glade. Send mail til
jens

En ven fra Sverige har for nylig skrevet således:
"Kul att det går framåt med släktforskningen. Som ni sett av kyrkböckerna finns det inga adresser. Det fanns inga adresser på landsbygden förr i tiden utan prästen visste i vilken gård, backstuga, torp el.dyl. Personen ifråga bodde.
Om jag lyckats tyda det rätt är Ida Josefina född i Hjällsnäs ( troligtvis en liten by) och på gården Helagården (Helegården).
Hjälssnäs ligger i Lerums kommun, Västra Götalands län som tidigare hette Älvsborgs län och Stora Lundby socken."

Vi er henvist til at gå videre til Stora Lundby Hembygdsförening. Eller kontakta biblioteket i Lerum och be dem förmedla kontakt med släktforskare eller någon historiskt kunnig person på orten. (De kontakter har vi endnu ikke gjort brug af).

Men gennem søgning er følgende fundet:

Et skrift med historisk beskrivelse af Hjällsnäs (PDF). På side 57 er der et kort og fortegnelse over gårdene. Helegården er vist som to gårde, angivet med numrene 7 og 8. (Uddrag af kort nedenfor)

Helegården

Ud fra det historiske kort kan man se jernbane føring, (også skygge af gammel).
Ved at lægge de to kort oven på hinanden er gårdene placeret her:
Det ser ikke ud til at nummer 8 eksisterer mere. Plads 7 ligner udkant af grusgrav.

Kort i dag

Kort i dag

 Tilbage til forsiden af Esthers slægt

Opdateret 2017: (Tilbage til forsiden af hjemmesiden)