Sporrakulla.

På en høj dybt inde i Kullaskogen ligger Sporrakulla Gård. (klik her for link til kort)

Gården er opført i tømmer og har med nuværende bygninger historie tilbage til omkring år 1700.

Sporrakulla gård

Men gården er dog noget ældre. Fra 1680´erne har gården hørt under Råbelöfs gods. Godsejeren overlod driften af Sporrakulla til en forvalter, som til gengæld måtte levere en række ydelser til godset. I midten af 1800 tallet er det noteret at Sprrakulla årligt levrede 8,5 kg smør, 15 tønder trækul, tre fjerdinge tjære, 100 riksdaler og 10 dagsværk til godset.

Der er en lang historie om gården, som findes ved at søge på Internettet. Heraf fremgår blandt andet, at gården undgik massakren, da den svenske hær nedbrændte alle gårde i området for at komme de dansk sindede Snaphaner til livs. Der er mange historier om hvordan det gik til.

Sporrakulla staldlænge

Om nyere tid kan fortælles at gården blev brugt op til 1964, hvor den blev forladt. Senere er gården i 1983 overgået til en stiftelse, der vedligeholder stedet. Gården er fredet.

Gården og området er præget af mange stengærde. I de mange opdelte jordlodder græssede dyrene i den næringsfattige skovbund.

Sporrakulla asketræ

Der er stadig tydelige spor af den før så vigtige høst af løv. Hver år skar man grene og kviste af træerne. Blade og bark blev brugt til at vinterfodre dyrene, og resten anvendte man som brændsel.

Hegn

 

August 2008

 

Opdateret 12-08-2008