SKIBSSÆTNINGEN I LEJRE 2013

Skibssætningen på næsset mellem Lejre Å og Kornerup Å.

En skibssætning er en skibsformet gravform, der blev brugt i bronzealderen, jernalderen og i vikingetiden. En skibssætning er en spidsoval stensætning, der kan danne rammen om en grav inden for skibssiderne eller være et mindesmærke for en død.
Det antages at stenskibet symboliserer den båd, der fragtede den døde til dødsriget. Den største intakte skibssætning i Skandinavien er Ales sten i Skåne. (Link til Ales sten i Skåne)
Ved Gammel Lejre findes resterne af en af Nordens største skibssætninger fra vikingetiden. Skibssætningen har været ca. 80 m lang og blev brugt til gravplads.

Parkering

Skibssætningen ligger bag den gamle kongsgård i Gl. Lejre.
Den gamle Kongsgård i Lejre: Ifølge Saxo Grammaticus blev Lejre (dvs. nutidens Gammel Lejre) grundlagt som en kongeby af Roars efterfølger, Rolf Krake, og Lejre hævdes gennem en årrække at have været hjemsted og kongeby for en række efterkommerne efter bl.a. Skjold. Disse efterkommere betegner bl.a. Saxo som Skjoldungerne, og fortællingerne om deres historie og bedrifter indgår i Skjoldungesagaen.
Søg selv mere i Wiki.

Kongsgården i Lejre

Skibssætningen

Skibssætningen

Link til Kraks Kort. KLIK HER

Beskrivelse af Skibssætningen fra Lejre Historiske forening: KLIK HER

Vikingetiden - Hvornår?
Historikere bruger ofte en opdeling af den danske middelalder, der ser sådan ud:
Vikingetid (ca. 800-1050)
Tidlig middelalder (ca. 1050-1200)
Højmiddelalder (1200-1400)
Senmiddelalder (1400-1536)

 

Opdateret 21-05-2013